بیوگرافی لیلا موسوی زاده

photo_2017-08-09_21-17-29

نام :لیلا
نام خانوادگی :موسوی زاده
محل تولد:تهران
فرزندان:صدرا .سارا
تاریخ تولد:۱۲فروردین ۵۷
کارشناس روانشناسی
فرزند: سید صدرالدین موسوی زاده که فرزندان وی شهاب موسوی زاده نقاش باتجربه سورال جهان و شجاع موسوی زاده دکترای صنایع و پدرخلاق ایران

نویسنده مطالب کوتاه ادبی گوینده رادیو اینترنتی

سوگ ماه شاعر استاد حسن اسدی شبدیز دکلمه لیلا موسوی

به من اجازه ی دیدارماهتاب ندادید!
زچشم های خمارش.مراشراب ندادید!

تنم چوبیشه ی آتشگرفته درتب غم.سوخت!
به آتشی که به خاکم نشاند.آب ندادید!

به خشکنای نیازم که درهجوم عطش بود
زجام عاطفه.جزباده ی سراب ندادید!

مرادراین شب وحشت.به سوگ ماه نشاندید
به اشتیاق پلنگانه ام جواب ندادید!

بهارخاطره هارا.درانتظارنشستم
به بالهای نسیم زمان.شتاب ندادید!

زبیم آنکه چراغی.گلی.به خواب من آید!
مرادراین شب آخر.مجال خواب ندادید!

به پایکوبی خودبرسرجنازه ی شبدیز
چرابه دست نوازندگان.رباب ندادید?!

شاعر : استاد حسن اسدی”شبدیز”

دکلمه : لیلا موسوی

کانال تلگرام : دکلمه های لیلا موسوی زاده  کلیک  کنید 

 

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :