پاسخى کوتاه به یک سفسطه

بسمه تعالى

هرچندبناى پاسخ به شبه استدلالهاى برخى رابه علت ضعف منطق وخروج از دایره انصاف نداریم اما چند نکته را بدلیل تحریف واقعیت توسط برخى بیان مى کنیم:

١-ایراد ما به تبعیض در توزیع بودجه استانى که توسط شوراى برنامه ریزى استان صورت مى گیرد بود،مى دانیددراین مرحله نقش استاندار و معاونین محترم تقریبا صددرصد است. در مورد شاخصها هم استاندار قبل با دست کارى در شاخص مناطق محروم (تمام شهرستان خمین راجزء مناطق محروم به حساب آورد البته باکمک آقاى رضوى معاون مناطق محروم ریاست جمهورى که اتفاقا ایشان هم خمینى هستند !!!)این تبعیض را نهادینه کردند ،و شما و دوستانتان بخاطر مسایل سیاسى سکوت کردید!

٢-مى دانید سال گذشته تخصیص این بخش ازبودجه ١٠درصد و امسال تاکنون صفر است ،بر این اساس اقدامات عمرانى در حوزه انتخابیه با رایزنى از منابع ملى انجام شده ، برادر گرامى خط انتقال آب محلات و دلیجان از کوچرى سالهاست اجرا شده ولى خمین اول کار است ،اینجا نقش نماینده توانمند ظاهر مى شود.البته شما خوب مى دانید ولى کینه وبغض سیاسى نمى گذارد،آیا نمى دانید اخیرا براساس نظر هیات ریسه مجلس نماینده محترم ما جزء ١٠نماینده برتر مجلس معرفى شدند؟!

٣-ائمه محترم جمعه دو شهرستان به صراحت ادله خود را براى الحاق بیان کرده اند ،حال با استدلالى کودکانه مى گویید اگر الحاق صورت گیرد شما جابجا مى شوید !این توهین به جایگاه رفیع امام جمعه نیست !مثلا آنها را مى ترسانید تا چقدر کوتاه فکرمى کنید،البته این دلیل دم خروس را نشان داد.چراکه روشن شد امثال جنابعالى نگران آینده خود هستید ومصالح مردم براى شما ارزش ندارد

۴-شما دچار تناقض هستید از طرفى مى گویید کارشناسى شود و ازطرف دیگر ادله خود براى مخالفت را ذکر مى کنید، اگر قائل به کار کارشناسى بودید حداقل به منافع الحاق نیز اشاره مى نمودید.

۵-این بیانیه نشان داد مشکل شما لجبازى کودکانه باشخص نماینده محترم است ،علیرغم آنکه مى دانید مشکل تبعیض بودجه استانى (نه ملى که محل مانور نماینده است)امسال و در دوره حکمرانى طیف شما براى منطقه پیش آمده وننگ آن بر دامن شما خواهد نشست ولى به دلیل کینه انتخاباتى حاضر نیستیدازمنافع مردم دفاع کنید .به شما توصیه مى کنیم؛ انتخابات تمام شده به نظرمردم احترام بگذارید،وهمه براى خدمت به آنان تمام تلاش خود را انجام دهیم.

۶-شما که ادعا مى کنید از مجلس پنجم بحث الحاق مطرح بوده چرا در طول ٢۵ سال گذشته کار کارشناسى مورد ادعا را انجام ندادید.

٧-امروز همه مى دانند بیش از٩٠ درصد مردم خواهان الحاق هستند ونماینده باید پیگیر خواست آنان باشد البته از مسیر قانونى،پر واضح است آقاى جهانگیرى معاون اول ریاست جمهورى که دستور بررسى داده اند از شما بهتر قانون را بلد هستند.

٧-اجازه دهید دریک فضاى منطقى موافق ومخالف نظراتشان رابیان کنند.توهین واتهام شبیه آنچه یک کانال خبرى مرتکب شده به مسلخ بردن اخلاق است ،مااعتقاد داریم راى و نظر مردم مهم است ونباید با دیکتاتورى حزبى و هیاهو و اتهام زنى مانع شنیده شدن حرف مردم شد.

٨-مطالبى که درمورد جلسه با امام جمعه سابق ذکر کرده اید ضمن آنکه دقیق نیست،نشان مى دهد جنابعالى ایشان را ترسانیده اید ومخالف شده اند،که این جسارت به محضرایشان است.

٩-مراجع عظام در امورجارى قم به هیچ وجه دخالت ندارند ،چراخلاف مى گویید.والسلام

دفتر نماینده مردم شریف دلیجان ومحلات در مجلس شوراى اسلامى

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :