کمپین مطالبات مردم زرندیه

کمپینی که در تلگرام شروع شده تا مطالبات مردم این خطه را به گوش مسئولین برساند این کمپین تفاوتی با سایر کمپین ها تشکیل شده در فضای مجازی دارد موضوع کمپین و خواسته مردم این منطقه دوبانده شدن جاده قدیم ساوه -زرند میباشد

در این کمپین اسامی عزیزانی که جان باخته اند ذکر شده

photo_2017-11-01_21-58-44

مرحومینی که در جاده قدیم زرند به ساوه براثر تصادف جان باخته اند

روحشان شاد یادشان گرامی

۰: مرحوم حمیدرضا نوری
۱: همسرشان مرحومه فاطمه قره شیخ بیات
۲:مرحوم حسین صفا.
۳:مرحوم حسین امین آزاد
۴: منصور خدادای۲۴ ساله
۵: مهدی نجفی۲۲ساله
۶: ابولفضل سرخیل۴۲ساله
۷: سمیه سرخیل۱۹ساله
۸: میثم میرکرمانی
۹: علی چمن پیرا(دخترش یه سالش بود)
۱۰: ابراهیم شجاع
۱۱: حبیب شجاع(دخترش ۲۰ روزش بود)
۱۲:ابولفضل صدرالدینی
۱۳:حاج نصرالله کریمی نیا(شورای شهر)
۱۴:دخترش فاطمه کریمی نیا(تازه عروس)
۱۵:و همسرش معصومه راسفیجانی.
۱۶:مرحوم ابوالفضل محمد زاده
۱۷:مرحومه فریده سلیم خانی
۱۸:مرحومه سیده پارسا
۱۹:مرحوم مهرداد چراغی
۲۰:مرحوم محسن ساعدی
۲۱:مرحوم جعفر جعفری نیا .رئیس اداره ثبت سابق
۲۲:مرحوم حسین بینظیر
۲۳:مرحوم مهرداد کلانتر
۲۴:مرحوم حاجی گلم
۲۵:مرحوم حامد ابرسان
۲۶:مرحوم جعفردهقانیان
۲۷:مرحوم صدرعلی سلیم خانی
۲۸:مرحوم مجیدبلبلی
۲۹:مرحوم حمدالله امیریان
۳۰:مرحوم نصرت امیریان
۳۱:مرحوم منصوربلبلی
۳۲:مرصع السادات قاری سال ۴۶
۳۳:آقانور قاری سال ۵۶
۳۴:آقا سیدحسن قاری پدر جاسم
۳۵: آقا رحمت توکلیان پدر یاس سال ۵۶
۳۶:ابوالفضل رمضانی فرزند نفر اول همین لیست سال ۶۹
۳۷: امیر رمضانی فرزند ابوالفضل سال ۶۹
۳۸: آرش رمضانی فرزند ابوالفضل سال ۶۹
۳۹:مرحوم سعید حسینی
۴۰:مرحوم احمد شاکری
۴۱:مرحوم سیدمحمد میراحمدی
۴۲:سید داوود میراحمدی
۴۳:مرحومه خانم فیروزه میرگلو
۴۴: مرحومه فاطمه میرگلو
۴۵: شایسته امامی
۴۶: غزاله تنها
۴۷: مرحوم حسین شعبانلو
۴۸: مرحومه عاطفه امینی بیات
۴۹:محسن اسماعیلی ۶ ماهه
۵۰:مرحوم ابوالفضل وفایی.
۵۱:هادی دلیریان
۵۲:,لیلا دلیریان
۵۳:ریحانه دلیریان
۵۴:ماهان مفخم
۵۵:علی اصغر دهقانیان
۵۶:غلام رضاحاجیگل
۵۷:روح الله وکیلی
۵۸:حسن کرامتی
۵۹:همسر مرحوم حسن کرامتی
۶۰:زهرانجاری
۶۱:صادق میرگلوبیات
۶۲:جعفرصالحیان
۶۳:علی تنها(اخوان)
۶۴:علی اصغر دهقانیان
۶۵:محمد سرخیل
۶۶:ناهید سرخیل
۶۷:ابولفضل سرخیل
۶۸:ملیکا سرخیل
۶۹:همسر محمد سرخیل
۷۰:امید فرامرزی
۷۱:علی نعمتی
۷۲:علی حاجیگل
۷۳:هادی چوپانی
۷۴:آقای فاضلی
۷۵:دختر آقای فاضلی
۷۶:مهدی سلمانی
۷۷:سعید مرادپور
۷۸:صابر زاهدیان
۷۹:نجف نجفی
۸۰:عباس سعادتی
۸۱:رضا خلج زاده
۸۲:حسین صفری
۸۳:ابولقاسم سعادتی
۸۵:ابولقاسم آتشکار
۸۶:علی اکبر کاتبی
۸۷:حاج عباس کاووسی
۸۸:مرحوم فرزانه
۸۹:عباس شاکری
۹۰:وحید مرغوب
۹۱:محرم نوازی
۹۲:مهندس احسان نیکنام
۹۳:محسن باتری ساز (سه راهی زاویه)
۹۴:محمد میرگلوبیات
۹۵:سید عمران کاشی
۹۶:شمس اله بهرامی
۹۷:فاطمه اسماعیلی
۹۸:حاج تقی تنها
۹۹:محرم خوشه سپهر
۱۰۰:محمود رادفر
۱۰۱:عباد منیع
۱۰۲:محمد دونصب
۱۰۳:محمد فخری
۱۰۴:غلام فرهادی
۱۰۵:رضا غلامان
۱۰۶:علی باطنی
۱۰۷:حسین تمنایی
۱۰۸:قنبرعلی صدری خانلو
۱۰۹:آقا رحمت الله میرهاشمی
۱۱۰:ولی الله عسگری
۱۱۱:اکبر دشتی
۱۱۲:یدالله صالحیان
۱۱۳:حسن فرجی
۱۱۴:الهام جهانگیری
۱۱۵:جواد فرجی
۱۱۶:محمد ظهیری
۱۱۷:رسول احمد زرندی
۱۱۸:خانم محرابی(دختر مصیب محرابی)
۱۱۹:ابولفضل عرفانی
۱۲۰:علی حسینی
۱۲۱:امیر قشقایی
۱۲۲:مجید حسینی
۱۲۳:سارا فولادی وندا
۱۲۴:محمد جهانگیری
۱۲۵:سهلعلی دلیریان
۱۲۶:قربانعلی دلیریان
۱۲۷:فتحعلی دقیق
۱۲۸:حسین دقیق
۱۲۹:میرزا ولی دلیریان
۱۳۰:عروجعلی مفخم
۱۳۱:محسن امینی بیات
۱۳۲:اسماعیل امینی بیات
۱۳۳:غلامرضا دلیریان
۱۳۴:ابولفضل سلامت
۱۳۵:حمید دبیری
۱۳۶:حسین نظیر
۱۳۷:میلاد نظیر
۱۳۸:سیدمرتضی سیادتی
۱۳۹:مرحوم شجری
۱۴۰:صفر شکاری
۱۴۱:محمود دلیریان
۱۴۲:کبری قربانی
۱۴۳:علی روانبخش
۱۴۴:سکینه روانبخش
۱۴۵:خانم کاظمی
۱۴۶:محرمعلی دلیری
۱۴۷:اکبر مفخمی
۱۴۸:نعمت مفخمیان
۱۴۹:حسنعلی مجیدی
۱۵۰:منصوره لسان
۱۵۱:هژبر وکیلی
۱۵۲:حسن شعاری
۱۵۳:صادق برازندگان
۱۵۴:محسن قمی
۱۵۵:سید مرتضی توکلیان
۱۵۶:امیر اقبالیون
۱۵۷:حسن منصوریان
۱۵۸:داوود جعفرلو
۱۵۹:علی اصغر تنها
۱۶۰:فرامرز مجید
۱۶۱:علی اکبر مجید
۱۶۲:حسین فراهانی
۱۶۳:سیدهاشم رضوان کریمی
۱۶۴:حاج حسین ارجمند
۱۶۵:حسن مطلبی نژاد
۱۶۶:شهید مهدی وکیلی
۱۶۷:شهید مرادعلی قره شیخلو
۱۶۸:محمد دلیریان فرزند حسین آقا
۱۶۹:بهروز دلاوری فرزند جمشید
۱۷۰:حمید دلیریان فرزند عباس
۱۷۱:عبدالله نیکرفتار
۱۷۲:الهام اسماعیلی
۱۷۳:عباد حسینی
۱۷۴:سید احمد طباطبایی
۱۷۵:حسین سخایی
۱۷۶:معصومه حجاری
۱۷۷:سیدرضا کاشی
۱۷۸:صغری وکیلی پور
۱۷۹:جلیل جعفرنژاد
۱۸۰:داوود علیجانی
۱۸۱:حمیدرضا نوری بیات
۱۸۲:حسن معصومی
۱۸۳:امیرحسین غلامی
۱۸۴:محسن سرخیل
۱۸۵:وحیده سرخیل
۱۸۶:مرحوم دکتر میرهاشمی

۱۸۷:مجید یزدانی
۱۸۸:اسدالله امیریان
۱۸۹:محمد صدر الدینی
۱۹۰:مرحوم ابراهیم پور
۱۹۱:گلعلی سرخیل
۱۹۲:سیدمنصور طباطبایی
۱۹۳:صفر محمدی
۱۹۴:غلامرضا ممنون
۱۹۵:ابولفضل محمدزاده
۱۹۶:حسن بینظیر
۱۹۷:نعمت طاهر
۱۹۸:ابولفضل سعادت آگاه
۱۹۹:داوود صولتی
۲۰۰:مجید فهیمی
۲۰۱:ابولفضل عباسی
۲۰۲:محمدرضا زاهدی
۲۰۳:ملیحه نقیبی
۲۰۴:نقدعلی زاهدی
۲۰۵:صفت الله قره شیخلو
۲۰۶:حاج اصغر الطافی
۲۰۷:نورالله تنها
۲۰۸:مرحومان مولایی ۲نفر
۲۰۹:مشهدی جعفر نوروزی
۲۱۰:مجتبی نوروزی
۲۱۱:ابولفضل بابایی
۲۱۲:مصطفی پروینی
۲۱۳:مرحوم افرادی
۲۱۴:مرحوم غلمانی
۲۱۵:شهید ستار سلیم خانی
۲۱۶:عباس جمشیدی
۲۱۷:عبدالرضا رضایی
۲۱۸:نصرالله فتوحی صدر
۲۱۹:محمد ابراهیم رمضانی
۲۲۰:گلی نعمتی
۲۲۱:قاسم نعمتی

اگر افراد دیگری را میشناسید به ما ارسال کنید.

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :