کارگران افغان فرصت های کارساختمانی را در ساوه و زرندیه گرفته اند

کارگران افغان فرصت های کارساختمانی را در ساوه و زرندیه گرفته اند
داود میرزائی  افزود: مسئولان باید به این قشر از کارگران نگاه فصلی نداشته باشند و برای رفع تنگناهای زندگی کارگران ساختمانی چاره اندیشی کنند.
وی اظهار کرد: بسیاری از مشاغل ساختمانی مانند سفیدکاری، سنگ کاری و ‌کاشیکاری در شهرستان های ساوه و زرندیه در اختیار کارگرانی که اتباع بیگانه و افغانستان است که باعث بیکاری و مشکلاتی برای کارگران ساختمانی ایرانی شده است.
میرزایی ادامه داد: در این رابطه پیگیری هایی در دستگاه ها و مراجع ذیربط انجام شده اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
وی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: خانه کارگر به عنوان تشکل بخش کارگری از دولتمردان و مسئولان می خواهد ضمن در نظر گرفتن مشکلات سازمان تامین اجتماعی، برای برقراری بیمه این اقشار منابعی را تخصیص دهند.
به گفته او، حدود ۵۶ هزار کارگر در استان مرکزی از سازمان فنی حرفه ای گواهی دریافت کرده اند که اگر غربالگری درستی انجام شود حدود ۸۰ درصد از آنان را کارگران واقعی ساختمانی تشکیل می دهند.
دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه، افزود: افزون بر ۲۷ هزار کارگر در استان مرکزی بیمه هستند که از این تعداد حدود پنج هزار تن مربوط به شهرستانهای ساوه و زرندیه است.
میرزائی گفت: با توجه به اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، تقاضای جامعه کارگری از دولت این است که رسیدگی به وضعیت این قشر از جامعه را که ستون های اقتصاد مقاومتی هستند در اولویت کار خود قرار دهد.

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :