حماقت ضدانقلاب در حادثه زلزله کرمانشاه به اوجی بی سابقه رسیده است

درست است که بستری به نام تلگرام وجود دارد و در آن می توان واقعیت را دستکاری کرد اما واقعیت، در هر حال واقعیت است. برادری ارتش و سپاه در طول تاریخ این دو نهاد هرگز به این میزان نبوده است؛ در یک سنگر نشسته اند و به چهره ابله ضد انقلاب می خندند، حالا بگذار کودک رو به زوال فرانسه نشین خیال کند اثبات یکی نفی دیگری است. ورزشکار دوبی نشین و آقای دکتر مدرس دانشگاه هم خوب است که گذرشان به بیغوله های باختر افتاده منتها روستایی بلادیده و محاصره شده در میان کوه ها سرانجام خواهد دید که سقف بالای سرش را چه کسی می سازد. مردی که یارانش در حال ساخت صدها روستای مدفون در میان آوارها هستند حاجت به نمایش ندارد اما نمایشگران هم اگر مختصر خدمتی کرده باشند ایرادی ندارد که نمایشی هم بدهند.
روسیاهی اما از آن آنهاست که بر سر نعش مصیبت زدگان هم کفتاروار پی ریختن خون و آبروی جوانمردی می گردند.

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :