تجارت آزاد؛ آخرین مرحله حمایت هوشمند از تولید داخلی

حمایت گرایی هوشمندانه(Smart Protectionism) نوعی حمایت گرایی از تولید داخلی است که ضمن قائل بودن به تجارت، از یک سو در پی استقلال در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و از سوی دیگر، به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی» برای صنایع داخلی در بازارهای جهانی است. وظیفه دولت در این میان، حمایت از بخش خصوصی بویژه صنایع خاص، راهبردی و مادر، توأم با #هدایت و #نظارت است.
در رویکرد حمایت هوشمند، خصوصی سازی هرگز به معنی رهاسازی نیست.
در این راهبرد، اقتصاد یک کشور باید از چندین مرحله عبور کند. نخست، مرحله انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی است که لازمه آن، حمایت سخت خواهد بود که از طریق اعمال محدودیت یا حتی ممنوعیت واردات، وضع تعرفه و اعطای کمک‌های مادی و فناوری به صنعت نوپای داخلی برای شکوفایی انجام می‌شود و در مقابل، تعهداتی در حوزه ارتقای کیفی و فناوری، مالیات، اشتغال و… از صنعت اخذ می‌شود.
در مرحله بعدی که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در مقابل رقبای خارجی است، حمایت نرم در قالب حمایت از تحقیق و توسعه، گسترش بازار، حمایت استراتژیک و مانند آن انجام می‌شود. در این مرحله، حمایت از آزادی تجارت و تلاش برای تحقق آن با هدف گسترش جغرافیایی بازار برای کالاهای توانمند داخلی ضروری است. به عبارت دقیق‌تر، حمایت از آزادی تجارت، در واقع در قالب حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود.
در این مرحله است که توافقنامه تعرفه ترجیحی باید منعقد شده و برای کالاهای خاصی که کشور در آن مزیت رقابتی پیدا کرده است، بازارهای جدید ایجاد شود.
تجارت آزاد، ابزار گسترش جغرافیایی بازار برای تولید داخلی و لذا آخرین مرحله حمایت‌گرایی است

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :