عده ای از کارکنان شهرداری ساوه  که چندی پیش اخراج شدند صبح امروز در محل افتتاح نمایشگاه تجمع کردند.

اخراج+کارگران

اوایل امسال بود که اخباری در رسانه های ساوه منتشر شدکه واکنشهایی  مردمی را در فضای مجازی به همراه داشت عده ای از مسئولین سابق ساوه نیز هشدار هایی را دادند که اجرایی شدن قانون تجمیع عوارض شهرداری ساوه را فلج خواهد کرد  .شاید آنروزها کمتر کسی فکر میکرد این قانون مشکلات فراوانی را برای ساوه به ارمغان خواهد آورد  اکنون بعد از چند ماه از اجرایی شدن این قانون و کاهش بودجه قابل محسوس شهرداری ساوه با چالش های فراوانی روبرو شده است اعتراض پرسنل آتشنشانی ,اخراج کارگران,حقوق های معوقه از چالش های پیش رو شهرداری ساوه میباشد این در حالی است که مسئولین ارشد شهرستان ساوه قول جبران کسری بودجه شهرداری ساوه (به دلیل اعمال قانون تجمیع عوارض ) را داده بودند حال باید دید قول مسئولین ارشد شهرستان ساوه چه زمانی عملی خواهد شد تا کارگران اخراجی شهرداری به شغل خویش بازگردند

 شاید مشکلات پیش آمده زنگ خطری برای مسئولین مدیریت شهری ساوه  باشد تا فکری  برای کسری بودجه ناشی  از اعمال  قانون تجمیع عوارض کنند


مطالب مرتبط

آیا اجرای قانون تجمیع عوارض به نفع کلیت شهرستان ساوه است ؟

انتقاد مدیرامورمالی شهرداری ساوه از قانون تجمیع عوارض

تعدیل نیرو در شهرداری ساوه

هشدارسرپرست شهرداری ساوه

واکنش منتقدانه رسانه های ساوه

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :