استاندار قم:

الحاق شهرهای دلیجان، ساوه و محلات در دستور کار استانداری قم نیست

چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها -2
استاندار قم در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر گفت: الحاق شهرهای دلیجان، ساوه و محلات به استان قم در دستور کار استانداری قم نیست.

سید مهدی صادقی در بازدید از  در توضیح الحاق سه شهر استان اراک به استان قم بیان داشت: موضوع الحاق سه شهر دلیجان، ساوه و محلات در سطح مردم مطرح بوده است، تعدادی موافق و تعدادی هم مخالف موضوع الحاق بودند. اما الحاق این سه شهر در دستور کار استانداری برای پیگیری قرار ندارد.

وی با بیان اینکه بین خواسته های مردمی و تصمیم حاکمیتی فاصله است، عنوان کرد: موضوع الحاق این سه شهر به استان قم در شبکه های اجتماعی و مراودات مردمی مخالف و موافق زیادی داشته است. اما این موضوعات به عنوان دستور کار حاکمیتی تلقی نمی کنیم.

صادقی خاطرنشان کرد: مطرح شدن این موضوع یک نیاز و خواسته مردمی است که از نظر ما قابل احترام است. ممکن است تعدادی هم بگویند که قم باید به شهری دیگر الحاق یابد این خواسته هم قابل احترام است. اما آنچه در اقتضائات و نیازهای مملکت تصمیم گیری می شود برای ما مهم و ضروری است و باید مورد کارشناسی قرار بگیرد.

استاندار قم اظهارداشت: مسئولان و دولتمردان بر اساس نیازهای مملکت تصمیم گیری می شود. استانداری قم تا کنون به طوریکه این شایعه پراکنده شده است اصلا به دنبال موضوع الحاق نیست.

کلیدواژه ها :

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :