مسابقات شطرنج آموزشگاه های دختر مقطع متوسطه دوم ساوه برگزار گردید و نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند :
مقام اول : آموزشگاه فرزانگان
مربی: سرکار خانم ویدا امین عاملی

مقام دوم : آموزشگاه نمونه آوا
مربی: سرکار خانم اعظم بیژن

مقام سوم : آموزشگاه ابطحی
مربی: سرکار خانم ثریا فیروز صمدی

با تشکر ویژه از
جناب آقای محمدرضا برجی مسئول فنی مسابقات شطرنج
تربیت بدنی آموزش و پرورش ساوه

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :