تلگرام از همان ابتدا نباید رشد میکرد اما با کوتاهی مسئولین وقت رشد کرد شاید آن زمان هیچ مقامی از خطرات این شبکه پیام رسان به ظاهر اجتماعی مطلع نبود چندسال قبل بود که شبکه های اجتماعی و چتروم های ایرانی یکی پس از دیگیری خواسته یا ناخواسته فیلتر میشدند

به عنوان مدیر یک شبکه اجتماعی داخلی بارها با کمیته فیلترینگ تماس گرفتم و خواستار تجدید نظر در تصمیمات این کمیته شدم اما به عنوان یکی از مدیران شبکه اجتماعی داخلی راه به جایی نبردم و حتی در مقاطعی شبکه اجتماعی بنده فیلتر شد که به زحمت فراوان رفع فیلتر شد همان فیلتر چند روزه کافی بود تا از دور رقابت خارج شویم شبکه اجتماعی که در مقاطعی رتبه ۱۰۰ایران بود حال روز خوبی نداشت پس از تحقیقات فراوان  متوجه برخورد دوگانه کمیته فیلترینگ با شبکه های وطنی و پیام رسان های خارجی شدم یکی از فاکتورهای رشد این شبکه ها تولید محتوا های غیر مجاز و آزادی های بیش از حد به کاربران آن بود حال آنکه اگر نیمی از این آزادی ها را به شبکه های داخلی میدادند بسیاری از شبکه های اجتماعی داخلی رشد میکردند شبکه اجتماعی اورداپ که بنده مدیر این شبکه هستم در مقاطعی کاربرانی از ترکیه افغانستان تاجیکستان و ایرانیان حوزه خلیج فارس داشتیم اما اکنون بعد از سالیان سال با فشار هایی که کمیته فیلترینگ به شبکه های دخلی می آورد کم رونق تر شد تا رسیدیم به اینجا .

جناب اقای وزیر ارتباطات ساعاتی پیش توئیت شما را خواندم در خواست شما از موسس تلگرام این بود که یک کانال  تلگرامی سعی در برهم زدن نظم جامعه را دارد آیا وقت آن نرسیده با این پیام رسان برخورد شود ؟

 

 

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :