اصلاحات وامید موقعیت وتکلیف خود را با وصله های نچسب وفرصت طلب قبل از انتخابات آینده روشن کند

4413482_640

مدتی میشود که موج نارضایتی ها از مهندس منصوری نماینده لیست امید شهرستان ساوه و زرندیه رسانه ای شده مدتی پیش بود که حاج سعید آگاه از مهندس منصوری انتقاد کرد و عملکرد وی را ضعیف قلمداد کرد این بار مدیر مسئول نشریه خورشید ساوه در کانال تلگرامی خود چنین نوشت :

اصلاحات وامید موقعیت وتکلیف خود را با وصله های نچسب وفرصت طلب قبل از انتخابات آینده روشن کندوگرنه زمین خواهند خورد. اصلاح طلب یا اصولگرا بودن شاید پرنفوذترین باصطلاح احزابی هستند که از جریان بودن فاصله گرفته اند ولی در تعیین موقعیت خود نباید وا بمانند. درگذشته بیشتر ، این احزاب دنبال کسانی بودند ومهم رای آوری این افراد بود ، نه شایستگی وبرخی از اول اصلا نه می دانستندونه در یک راهپیمایی یا جریان دفاع از منافع مردم بودند ودر حد تفکرات بالای این دو حزب هم نبودند. اشتباه هردو حزب آنستکه نمی توانند بموقع برای خود ومردم وضعیت آینده را ترسیم کنند وتنها کاری که از آنها برمی آید آنستکه در نزدیکی انتخابات چند جلسه برگزار کنند وبعد ببینند چه کسی به مجلس نزدیکتر است و او را کمک کنند ولی این طرز تفکر از ریشه مشکل دارد ونمی تواند کمکی به تغییر تفکر سیاسی و البته اجتماعی و فرهنگی واقتصادی بنماید ومعمولا اولین ضربه را این دوحزب می خورند. این دو حزب هرگز نتوانسته اند تشکیلات ساززماندهی شده خود را در ابعاد اقتصادی –فرهنگی و اجتماعی وحتی سیاسی که از آن هم نمی توانندارتزاق کنند شکل مناسبی در لایه های جامعه دهند . اصولگرا ها که در انتخابات ها نزدیکتر قبل نتوانستند اکثریت را بدست آورند با برنامه ریزی نرم وبسیار دقیق در حال بازگشت بدوران پر رونق چهار ساله اول هاله نور هستند که در مواردی اگر زودتر بفکر باشند بدون شک می توانند انتخابات آینده را با موفقیت طی کنند وآن اظهار به اشتباه در انتخاب هاله نور برای دیدن است وپس از آن ارائه برنامه دقیق اجتماعی – اقتصادی –فرهنگی وسیاسی برای آینده در قالب برنامه های توسعه است ودوری از تک محوره کردن جامعه هم می تواند برندشان را پر رونق کند. اصلاح طلبان که با محوریت رییس دولت اصلاحات حرکت می کنند از توان نهفته ای برخوردار است که تا زمانی که بحث حصر باشد این توان قدرت خود را حفظ خواهد کرد و از طرفی نقیصه نداشتن برنامه برایشان مانند اصولگرا ها بارزاست . اما داشتن افراد خاکستری یا مستقل وهمان دمدمی مزاج ها که می خواهند بدون وصله این دو از توان طوایف بهره برداری کنند وبرای مجلس همیشه نوعی ابهام باقی می گذارند ؛ این افراد که بیشتر با خودشان هم بلاتکلیف واتفاقا کاملا وابسته به اطرفیان هستند بسیار موکدند ما مستقل هستیم ولی در اصل دنبال برداشت رای از هردو طرف هستند ودر اثنای انتخاب اگر به راس دو نفر برسند بنا بر منافع خود یا اصلاح طلب می شوند یا اصولگرا وبه هیچ عنوان این احزاب را نه می شناسند ونه قبول دارند وبعبارتی با یلیط یکی وارد می شوند وبا اسب دیگری سواری می کنند وهر وقت مناسب ببینند هر دو جریان را بزمین می کوبند ومخصوصا اصلاح طلبان را چون اصولگرا ها در لایه های قدرت کشور دارای نفوذ بیشتر هستند واین با شهر ما همخوانی دارد. بزعم برخی این یعنی سیاست ولی این مفهوم سیاسی بازی بچگانه است ودقیقا نقطه ای است که در جریان دموکراسی ضربات بسیاری به هر دوجناح واتفاقا برای کشور هم آسیب زاست . مثالی بزنم مرحوم هاشمی را خیلی ها با مخالفت یا موافقت مقطعی با او یا سید حسن خمینی ویا رییس دولت اصلاحات وارد شده ولی حتی یک عکس یا یک جمله هم از این افراد در سررسیدها خود یا سخنرانی اظهار نمی کنند واگر هراس از رای نداشتندعکس هاله نور هم می زدند که نشان از نبود شخصیت مستقل دارد وگرنه هر فرد مستقلی بر عکس اظهارات دوپهلو باید یک تفکر را بتواند انتخاب کند والبته برای رشدش نقدش هم بکند نه اینکه بگوید من مستقلم چون هر دوجریان را قبول دارم این یعنی نبود تکلیف ودمدمی مزاجی . اصولگراها خوشبختانه از این بلاتکلیفی خود را نجات داده وواضح و روشن کسی که کوچکترین ضعفی در مسیر داشته باشد به جمع خود راه نمی دهند و از این جهت دست مریزاد دارند وبدون شک می توانند با همین شیوه موفقیت بزرگی بدست آورند . اما اصلاح طلبان در حال حاضر به چنین وضعیتی نرسیده اند وهر چه دارند از سر سلامتی رییس دولت اصلاحات است واگر این مطلب را از آنها بگیرند بدون شک رای آوری اشان تنزل می یابد و این مطلب در انتخابات آینده با وضعیت فعلی بسیار محتمل است . اصلاح طلبان از هم اکنون باید بتوانند شخصیت خود را برای انتخابات های آینده با قدرت اعلام موضع کنندواز نزدیکی افراد بلاتکلیف وچند شخصیتی خود داری کرده واین افراد را وارد جمع خود نکنند که شکست سختی خواهند خورد . باز شدن وعادی شدن جریان حصر برعکس تصور اصلاح طلبان ، بیشتر به نفع اصولگراها ونظام است واین امکان پذیر می شود. در هر حال مردم با شناخت احزاب حاضر از قومیت خواهی وطایفه گری فاصله گرفته اند واین دو حزب با ارائه برنامه رشد وشفافیت در قالب برنامه های مدون پنجساله می توانند بلاخره کشور را وارد حزب بفهوم واقعی بنمایندوکسانی رای خواهد آورد که مستقل نباشند.اصولگراها هرگز بلاتکلیف ها را بجمع خودوارد نمی کنند واصلاطلبان هم باید به این موقعیت با شجاعت دست یابند تا بتوانیم قومیت گرای را پشت سر بگذاریم .اصولگراها تکلیف خود را روشن کرده اند وهرگز افراد بلاتکیف را وارد جمع خود نمی کنند ونوبت اصلاحات است که واقعبینانه وارد گود شود وخود را اسیر نام امروز کسی نکند واز طرفی نگران دولت هم نباشند افراد اینگونه در دائره قدرت نیستند وبزودی خود متوجه می شوند که چقدر دیر است . گریزی به ساوه بزنیم در حال حاضر این اصولگراها هستند با برنامه کار خود را می کنند ، و وضعیت اصلاح طلبان وامید ی ها که از منبع فوق الذکر است روشن نیست مگر با واقع نگری سریعا فکری کنند تا دوباره به دوران طایفه گری نزدیک نشویم گرچه گوشی برای شنیدن نمیبینم . موفق و پیروز باشید

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :