شهردار محترم
لطفا با شعار پول نداریم هیچ کاری نکنید اینطوری بهتر بود . ما خدماتی نمیخواهیم بگذارید کاسبی ما سرجاش بمونه.

لطفا به خدمات شهری بفرمایید اگر از سد معبر جلوگیری نمیکند خودش دور میدون مخابرات جا و مکان برای دست فروشی اجاره ندهد. اسمش پیاده رو است حق الناس است.

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :